Pályázat

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A fejlesztés tárgya, célja: A DIGISTAR Kft. vállalkozásfejlesztése
A szerződött támogatás összege: 145 928 667 Ft
A projekt befejezési dátuma: 2024.04.30.
A projekt tartalmának részletes bemutatása
A DIGISTAR Kft. a több lábon állás érdekében a tevékenységi körét tovább bővítette. A támogatás igénybe vételével megvalósult beruházás által az alábbi tevékenység nyújtása vált valóra: 2511’08 Fémszerkezet gyártása, 2521’08 fémmegmunkálás, 2573’08 szerszámgyártás. A tevékenység i kör kialakításához szükséges ingatlan beruházás, technológiai eszközbeszerzés, képzés és tanácsadás megvalósítása, valamint megújuló energiaforrás telepítése történt meg.
A vállalkozásunk több vállalkozással áll kapcsolatban, akik pozitívan állnak az együttműködéshez. Az új tevékenységünkkel a meglévő és az új partnerek részére új szolgáltatás nyújtása valósulhat meg. Jelen projekthez kapcsolódóan tervezzük munkavállaló(k) felvételét, aki a tevékenység műszaki és gépkezelői feladatait látná el. A tevékenység fejlődése, a megrendelések számának növekedése a későbbiekben újabb munkaerő-felvételt vonna maga után. A támogatás igénybevételével a szervezet megfelelő háttérrel, kapacitással fog rendelkezni a fémmegmunkálás munkálatainak elvégzéséhez.
A fejlesztés eredményeként erősödik a térségben a vállalkozás piaci pozíciója, javul a versenyképessége, valamint az erőforrás-hatékonysága, továbbá bővül a termelés kapacitása, mely biztosítja a jelenlegi munkaerő megtartását és esetleges további bővítését. A tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldások alkalmazására kerül sor.


GINOP-8.3.5-18/B

Projekt neve: A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által meghirdetett Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram.
Azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B
Kedvezményezett neve: Digistar Kft.
A projekt célja: a világgazdaságban bekövetkezett nehézségek ellensúlyozására a vállalkozások működésének támogatása, leginkább forgóeszközfinanszírozás segítségével. E célnak megfelelően a Digistar Kft. is működési költségek és eszközvásárlások finanszírozására kötött szerződést az MFB Zrt-vel.
Hitel összege: 100.000.000.- Ft
Hitel feltételei: 0% kamat, 60 hónap futamidő


GINOP-8.3.5-18/B

Projekt neve: MFB Forgóeszközhitel program
Azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B
Kedvezményezett neve: Digistar Kft.
Hitel célja: vállalkozás likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges költségek finanszírozásának támogatása
Hitel összege: 25.000.000.- Ft
Hitel feltételei: 0% kamat, 60 hónap futamidő


GINOP-4.1.4-19-2020-02406

A DIGISTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2020.12.20. napján támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által meghirdetett GINOP-4.1.4-19 kódszámú „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívás keretén belül.

A projekt célja
A projekt alapvető célja az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítása, valamint a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósítása. A környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítése, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentése, illetve a vállalkozás rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítése.

  • Szerződés száma: GINOP-4.1.4-19-2020-02406
  • A projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Digistar Kft. Pécs, Nagy Lajos Király útja 2/1. szám alatti telephelyén
  • A projekt megvalósításának kezdete: 2021.04.26.
  • A projekt összköltsége: 15 078 473 Ft
  • A támogatás összege: 8 293 160 Ft
  • A támogatás mértéke: 55 %
  • A projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.12.15.

DIGISTAR Kft. 2003. novemberében 27-én létrejött vállalkozás. Fő tevékenységi körünk TEAOR 4741’ 08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme. Cégünk Pécs legnagyobb informatikai és irodatechnikai kereskedése és szervize. Boltunk minőségi és átfogó raktárkészlettel várja vevőit: laptopok, pc-k, monitorok, fénymásolók, nyomtatók, multifunkcionális gépek, irodabútorok, projektorok, kamerák, digitális fényképezőgépek, szoftverek. Jelen projekt keretében cégünk telephelyének, a Pécs, Nagy Lajos király u. 2/1. szám alatti üzletünknek energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani.

A projekt megvalósítása során felhelyezésre kerül 8,25 kWp teljesítményű napelemek felszerelése valósul meg az érintett ingatlanon, lapos tetőre, továbbá 9 kW levegővíz hőszivattyú telepítése történik meg. A hőveszteségek csökkentése érdekében megvalósul a hőhatároló szerkezetek, a födém szerkezet és a homlokzat polisztirolhabbal történő szigetelése, valamint megtörténik a homlokzati üvegezett nyílászárók cseréje alumínium 3 rétegű hőszigetelt nyílászárókra. A projekt része még a fűtési és használati melegvíz-rendszer komplex korszerűsítése is.

Jelen projekt hozzájárul a telephelyen található épület energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javításához, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozás rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.